เกณฑ์การกู้พิเศษ...เพื่อช่วยให้คนไทยในต่างประเทศ
ได้มีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย !
Sun Gateway พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินเรื่องสินเชื่อให้กับคุณ
     สินเชื่อเกณฑ์การกู้แบบพิเศษสำหรับคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ทางโครงการฯได้ขยายวงเงินกู้สูง สำหรับผู้ที่มีความต้องการซื้อ ปลูกสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ไถ่ถอนจำนอง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท หรือการกู้เพื่อการลงทุน และ การกู้เพื่อชำระหนี้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการทำงาน หรือ การเงินในประเทศ ไทย /ไม่จำเป็นต้องมีผู้กู้ร่วม สามารถถือกรรมสิทธิ์ในชื่อคุณเองได้ / รับพิจารณารายได้ในรูปเงินสด / ขยายอายูผู้กู้ถึง 70-80 ปี และทุกขั้นตอนสามารถทำได้ ในประเทศที่คุณอยู่โดยไม่ต้องเดินทางกลับเมืองไทย

     ท่านสามารถยื่นขอรับบริการ ให้คำปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อ และเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ กับทีมที่ปรึกษาของเราได้ เพียงกรอกข้อมูล ด้านล่างนี้
คำนำหน้า : ไม่ระบุ นาย นาง นางสาว อายุ(ปี) :
ชื่อ-นามสกุล : เพศ : ชาย หญิง
ประเทศที่พักนัก ณ ปัจจุบัน : สถานภาพ :
โทรศัพท์บ้าน : E-mail :
โทรศัพท์มือถือ : Line ID :
เวลาที่ให้ติดต่อกลับ : Facebook :
ประเภททรัพย์ที่สนใจ : มีทรัพย์ที่ต้องการแล้วหรือไม่ : ไม่ระบุ มี ไม่มี
วัตถุประสงค์ : วงเงินที่ต้องการโดยประมาณ(บาท) :
ความต้องการอื่นๆ :
 
BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :