สินเชื่อเกณฑ์พิเศษ
เพื่อคนไทยในต่างประเทศ
บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด เป็นตัวแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการรับให้คำปรึกษาและดำเนินการเรื่อง
สินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี มีลูกค้ากว่า 50 ประเทศทั่วโลก

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมทุกด้านอย่างครบวงจร แบบ One Stop Service
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคนไทยในต่างประเทศ อาทิ
กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน
สำหรับผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง โครงการ ของเรามีบริการที่ครอบคลุมความต้องการของ ท่าน โดยเราพร้อมเป็นที่ปรึกษาเรื่องการขอ สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน
กู้เพื่อซื้อห้องชุด/คอนโด
สำหรับท่านที่รักอิสระและมี lifestyle เป็นของ ตัวเอง ที่มีความประสงค์ต้องการซื้อห้องชุด/ คอนโด เราเข้าใจความต้องการของท่านและพร้อม ตอบโจทย์ด้วยบริการสินเชื่อในด้านนี้
กู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
สำหรับท่านที่มีวัตถุประสงค์ต้องการเป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆอาทิเช่น อาคารพานิชย์ ทาวเฮาส์ ฯลฯ เราพร้อมรองรับความต้องการ ด้านนี้
กู้เพื่อปลูกสร้าง
สำหรับผู้ที่อยากมีบ้านตามแบบความต้องการ ของตัวเอง ทั้งที่จะปลูกสร้างบนที่ดินของตัวเอง หรือซื้อที่ดินด้วย เรายินดีเติมเต็มความฝันของ คุณ ด้วยสินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างนี้
กู้เพื่อต่อเติม /ซ่อมแซม
สำหรับผู้ที่ต้องการจะต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน ไม่ต้องกังวลใจ เพราะเรามีบริการดูแลสินเชื่อใน ด้านนี้ด้วยี้
ไถ่ถอนจำนองจากสถาบัน
การเงินอื่น
สำหรับท่านที่มีที่อยู่อาศัยติดจำนองจากสถาบัน การเงินอื่น สามารถยื่นเรื่องทำการไถ่ถอน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
กู้เพื่อชำระหนี้
สำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้ สามารถ นำที่อยู่อาศัยของท่านมาค้ำประกัน เพื่อยื่นเรื่อง ขอสินเชื่อนี้ ท่านก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่ไปใช้ตาม ความต้องการ
กู้เพื่อผู้ประกอบการ
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไว้เพื่อการลงทุน อาทิ อพาทเม้นท์ บ้าน เพื่อ ปล่อยเช่าหรือขายต่อ เพื่อความสำเร็จของผู้ ประกอบการทุกท่าน
กู้เพื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวก
สำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พักอาศัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว ฯลฯ
เพราะบริษัทฯเข้าใจถึงข้อจำกัดของคนไทยในต่างประเทศเป็นอย่างดี เราจึงมีบริการเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบ
เกี่ยวกับสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย สำหรับคนไทยในต่างประเทศและชาวต่างชาติ ภายใต้การบริการแบบดูแล เอาใจใส่และ
พร้อมช่วยให้มีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศได้จริง
BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :