สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

เพื่อซื้อห้องชุด / คอนโด

สำหรับท่านที่รักอิสระและมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเอง ที่มีความประสงค์ต้องการซื้อห้องชุด/คอนโด
 • ทำงานต่างประเทศ อยากขอสินเชื่อที่ไทย
 • อยู่ต่างประเทศ ต้องการซื้อคอนโดในไทย
 • สมรสชาวต่างชาติ อยากขอสินเชื่อซื้อบ้าน
 • ไม่ต้องใช้หลักฐานการทำงานในไทย
 • ไม่ต้องใช้หลักฐานรายได้ในไทย
 • ไม่ต้องมีผู้กู้ร่วม
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • สามารถใช้รายได้ของคู่สมรสชาวต่างชาติยื่นเรื่องได้
 • มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทุกขั้นตอน
 • สะดวก ไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในประเทศไหน ที่ใดในโลก
 • ซัน เกทเวย์ เราพร้อมให้บริการที่เหนือกว่า

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นคนไทยพำนักในต่างประเทศ
 • มีหลักฐานการทำงานในต่างประเทศ หรือหลักฐานการทำงานของคู่สมรส (ไทยหรือต่างชาติ)

วงเงินสินเชื่อ

 • การอนุมัติสูงสุดอยู่ที่ 95%*

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระสูงสุด 40 ปี*

หมายเหตุ : เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร
*ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ซัน เกทเวย์