สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน เตรียมตัวยังไงให้กู้บ้านผ่านฉลุย

สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน

วันนี้ ซัน เกทเวย์ จะมาเผยเคล็ดลับดี ๆ ในการขอ สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน ยังไงให้ผ่านสำหรับคนไทยในต่างประเทศพร้อมกับแนะนำแนวทางในการเตรียมพร้อมก่อนยื่นกู้บ้านให้อีกด้วย

รู้จักกับ สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน คืออะไร

สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดนคือ โครงการที่ช่วยเหลือให้คนไทยในต่างประเทศให้สามารถมีบ้านหรือคอนโดในไทยได้เช่นเดียวกับคนไทยในประเทศนั่นเอง เป็นโครงการที่อยู่คู๋กับคนไทยในต่างแดนมานานกว่า 20 ปีเลยทีเดียว โครงการนี้มาพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษหลายข้อที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าคนไทยในต่างประเทศ ให้สามารถทำเรื่องซื้อบ้าน สร้างบ้าน หรือ ซื้อคอนโด ได้อย่างสะดวกสบาย

โดยในปัจจุบันโครงการสินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่น สามารถเซ็นต์เอกสารออนไลน์ได้ สามารถดำเนินเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องมาไทย รวมถึงสามารถมอบอำนาจให้พ่อแม่พี่น้องไปทำเรื่องแทนได้อีกด้วยและยังรวมไปถึงการเซ็นต์เอกสารสำคัญอย่างสัญญาก็สามารถทำได้ในต่างประเทศอีกเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักฐานรายได้จากต่างประเทศนำมายื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้อีกด้วย ในปัจจุบันคนไทยในต่างแดนสามารถยื่นกู้บ้านผ่าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้ โดยผ่านบริษัท ซัน เกทเวย์ ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนของ ธอส. โดยตรง ทางบริษัทจะคอยช่วยดูแลลูกค้าจากต่างประเทศแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น แนะนำเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ ให้คำปรึกษาในแต่ละขั้นตอน จนไปถึงขั้นตอนการชำระค่างวดเลยทีเดียว

เตรียมตัวกู้บ้าน สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน

คนไทยในต่างแดนอยากกู้บ้านในไทยต้องเตรียมตัวยังไง

สำหรับการเตรียมตัวในการขอสินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อคอนโด ของคนไทยในต่างประเทศ ไม่ได้แตกต่างไปจากคนไทยในไทยเท่าไหร่นัก เนื่องจากเป็นการขอสินเชื่อกับธนาคารของประเทศไทยทำให้มีหลักเกณฑ์ที่คล้ายๆกับคนไทยตามปกติ แต่อาจจะมีข้อแตกต่างบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมเอกสารจะมีเอกสารบางอย่างที่ต้องส่งให้กับธนาคารเพิ่มเข้ามา

เอกสารสำหรับขอสินเชื่อสำหรับคนไทยในประเทศ ที่ใช้สำหรับยื่นขอสินเชื่อกับ ธนาคาร ธอส.

โดยเบื้องต้นจะขอยกตัวอย่างเอกสารที่คนไทยในประเทศไทยต้องใช้ในการขอสินเชื่อซื้อบ้านให้ทราบ

เอกสารส่วนตัว

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ (หากมี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส(หากมี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีอาชีพประจำ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
 • Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)
กรณีอาชีพอิสระ
 • Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนนิติบุคคล
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • ภาพถ่ายกิจการ 3-4 ใบ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

นอกจากนี้ก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่ต้องการซื้อหรือหากสร้างบ้านก็จะต้องนำแบบแปลน ฉโนดที่ดิน และอื่นๆไปยื่นกับทางธนาคาร

สามารถอ่านรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th

ในส่วนของเอกสารที่ต้องใช้สำหรับคนไทยในต่างประเทศ จะมีเอกสารอื่นๆเพิ่มเข้ามา เช่น เอกสารพำนักในต่างประเทศ และอื่นๆตามที่ธนาคารเรียก หากสนใจอยากทราบข้อมูลเรื่องเอกสารแบบครบถ้วน สามารถฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่นี่ ฝากข้อมูลติดต่อกลับ

 

เตรียมตัวกู้บ้าน คนไทยในต่างแดน

5 ขั้นตอนเตรียมตัวให้พร้อมยื่น สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน

1.อาศัยในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศจะต้องมีเอกสารในการพำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายและถือวีซ่าพำนักในระยะยาวได้นานหลายปี

2.จัดการลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน

แม้ว่าคนไทยในต่างแดนจะมีรายได้ที่มากกว่าคนไทยในประเทศ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะสามารถได้ผ่าน 100% หรือได้วงเงินกู้ที่สูงกว่า เพราะทางธนาคารไม่ได้ดูแค่รายได้เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องประเมินจากรายจ่ายรวมถึงภาระหนี้สินของท่านด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนจ่ายต่อเดือน โดยปกติแล้วผู้ขอสินเชื่อจะต้องแบกรับภาระชำระหนี้ได้ไม่เกิน 40% ของรายได้เท่านั้น ดังนั้นหากอยากขอสินเชื่อผ่านควรมีรายจ่ายหรือภาระหนี้สินให้น้อยที่สุดนั่นเอง

3.มีเงินเก็บ 5-20%

หากต้องการที่จะกู้ซื้อบ้านในอนาคต ควรมีเงินเก็บนอนอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 5-20% จากราคาบ้าน เนื่องจากว่าในการขอสินเชื่อบ้าน หรือ คอนโด สำหรับคนไทยในต่างแดนสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สูงสุด 95%* จากราคาประเมิน ทำให้จะต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างเกิดขึ้น นอกจากนี้การซื้อบ้านยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ค่าแปลเอกสาร เงินดาวน์ ค่าโอน ค่าประเมิน ค่าจดจำนอง ค่าทำเนียมต่างๆ เป็นต้น

4.อยากขอ สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน ต้องไม่ติดเครดิตบูโร

กรณีที่เป็นคนไทยในต่างประเทศแล้วอยากขอสินเชื่อบ้านในไทยต้องมีเครดิตการชำระหนี้ที่ดี แม้ว่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ตามแต่ประวัติเครดิตของท่านจะยังคงอยู่ในไทยเหมือนเดิม หากมีการติดเครดิตบูโรควรปิดให้เรียบร้อยก่อน จึงสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้

5.เดินบัญชีให้ดี มีรายได้อย่างต่อเนื่อง

หากอยากขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย ควรมีการเดินบัญชีให้ดี โดยแต่ละเดือนควรมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีบ้าน และควรเก็บหลักฐานรายได้ต่างๆเอาไว้ได้เลยเพื่อที่เวลายื่นขอสินเชื่อจะได้มีพร้อมยื่นกู้ได้ทันที เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองงาน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง โดยหากลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการและอยู่ในระหว่างยื่นขอสินเชื่อไม่ควรทำให้รายได้ขาดช่วงเพราะจะส่งผลเสียต่อการประเมินของทางธนาคาร

หาผู้ช่วยจัดการ สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน ให้ง่ายขึ้น

สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

หากท่านไม่รู้จะเริ่มยังไง ไม่มีความรู้ในการขอสินเชื่อ ไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ไม่อยากมานั่งเตรียมเอกสารด้วยตัวเอง ไม่มีเวลาจะเดินทางมาไทยบ่อยๆ เพื่อทำเรื่อง ซัน เกทเวย์ พร้อมจะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้กับคุณเอง

ให้การขอสินเชื่อบ้านสำหรับคนไทยในต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการที่ปรึกษาแบบครบวงจร พร้อมบริการยื่นเรื่องโดยตรงไปถึงธนาคาร ธอส โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาทำเรื่องเองที่ไทยและที่พิเศษสุดๆในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาทางเราก็จะช่วยผลักดันอย่างเต็มที่จนกว่าลูกค้าจะได้บ้าน

*วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุด 95%*  เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆเป็นไปตามระเบียบธนาคารเเละธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจฝากข้อมูลขอคำปรึกษาได้ที่ ขอคำปรึกษา

หรือติดต่อผ่าน Line official @sungateway

คลิก https://lin.ee/aawEmXT