รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดนั่งฟรี 22 สถานี

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดนั่งฟรี 22 สถานี จากภาวนา-สำโรง

รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เพิ่มเติมอีก 9 สถานี รวมนั่งฟรี 22 สถานี จากสถานีภาวนาวิ่งยาวถึงสถานี สำโรง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 20.00 น.

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ขยายระยะทางและขยายช่วงเวลาเปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เพิ่มเติมอีก 9 สถานี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดนั่งฟรี 22 สถานี
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดนั่งฟรี 22 สถานี

จากสถานีภาวนาถึงสถานีสำโรง ได้แก่

  • สถานีภาวนา
  • สถานีโชคชัย 4 เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 2 (ซอยลาดพร้าว 55) และทางเข้า-ออก 3 (ซอยลาดพร้าว 58)
  • สถานีลาดพร้าว 71 เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 1 (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา) ทางเข้า-ออก 3 (ซอยลาดพร้าว 84) และทางเข้า-ออก 4 (ซอยลาดพร้าว 80/3)
  • สถานีลาดพร้าว 83
  • สถานีมหาดไทย ที่ทางเข้า-ออก 2 (โรงพยาบาลลาดพร้าว) เปิดใช้เฉพาะบันได
  • สถานีลาดพร้าว 101
  • สถานีบางกะปิ เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 1 (ซอยลาดพร้าว 113) ทางเข้า-ออก 2 (ซอยลาดพร้าว 115) และทางเข้า-ออก 4 (ซอยลาดพร้าว 142)
  • สถานีแยกลำสาลี
  • สถานีศรีกรีฑา

ซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องมาจากช่วง 13 สถานี ที่เปิดให้ทดลองใช้เดิม ได้แก่ สถานีหัวหมาก (เปิดใช้เฉพาะทางเข้า-ออก 2 (สี่แยกพัฒนาการ) และทางเข้า-ออก 3 (ซอยศรีนครินทร์ 16)) สถานีกลันตัน สถานีศรีนุช สถานีศรีนครินทร์ 38 สถานีสวนหลวง ร.9 สถานีศรีอุดม สถานีศรีเอี่ยม สถานีศรีลาซาล สถานีศรีแบริ่ง สถานีศรีด่าน สถานีศรีเทพา สถานีทิพวัล และสถานีสำโรง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22 สถานี โดยพร้อมกันนี้ จะขยายช่วงเวลาให้บริการเป็นระหว่างเวลา 06.00 น. – 20.00 น. เพื่อรองรับความต้องการเดินทางในช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็นของประชาชนด้วย คงเหลือเพียงสถานีลาดพร้าว ที่ผู้รับสัมปทานยังอยู่ระหว่างปรับสภาพทางเท้าและถนนบริเวณโดยรอบให้มีความปลอดภัย ซึ่ง รฟม. ตั้งเป้าหมายจะให้รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง สามารถเปิดให้ประชาชนร่วม Trial Run ได้ครบตลอดสาย จำนวน 23 สถานี รวมระยะทาง 30.4 กิโลเมตร โดยเร็วที่สุด

 

ที่มา : prachachat ,  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ภาพจาก Facebook : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง , การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย