อัปเดตล่าสุด ดอกเบี้ย ธอส.

อัปเดตล่าสุด ดอกเบี้ย ธอส.

อัปเดตล่าสุด ดอกเบี้ย ธอส.

เลือกอ่าน

 

 

 

อัปเดตล่าสุด ดอกเบี้ย ธอส.

ดอกเบี้ย ธอส. อัปเดตล่าสุด  หลังมีการประกาศดอกเบี้ยอีกครั้งในวันที่ 9 มิ.ย. 2566

โดยอัตราดอกเบี้ยตาม MRR ณ ปัจจุบัน ของ ธนาคารคือ ร้อยละ 6.900 ตามประกาศอ้างอิงของธนคาร  

อัปเดตล่าสุด ดอกเบี้ย ธอส.
อัปเดตล่าสุด ดอกเบี้ย ธอส.

 

 

อัตราดอกเบี้ยบ้านสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 2 = MRR - 2.60% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR - 2.00% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR - 0.50%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.73%

 

*ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาครไม่เหมือนกัน ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อควรศึกษารายละเอียดก่อนการตัดใจ