23 พฤษภาคม วันเต่าโลก

World Turtle Day

23 พฤษภาคม “วันเต่าโลก” ร่วมกันอนุรักษ์เต่า

23 พฤษภาคม ค.ศ.2000 เป็นวันที่กำหนดให้มี “วันเต่าโลก” (World Turtle Day) ขึ้นมา ซึ่งจัดตั้งโดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล (American Tortoise Rescue)ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า และทางองค์กรฯ จึงได้กำหนดให้ เป็น World Turtle Day

สำหรับประเทศไทย การอนุรักษ์เต่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ ในน่านน้ำประเทศเราก็มีเต่าทะเลถึง 5 ชนิด อาศัยอยู่ ได้แก่ เต่าหัวค้อน, เต่ากระ, เต่าตะนุ, เต่าหญ้า และ เต่ามะเฟือง โดยในทุกๆ ปี เต่าทะเลเหล่านี้จะล้มตายด้วยหลากหลายสาเหตุ ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการรณรงค์อนุรักษ์เต่าทะเล โดยประกาศให้เป็น “สัตว์ป่าคุ้มครอง” มีกฎหมายห้ามล่า ห้ามครอบครอง ห้ามค้า หรือห้ามนำเข้า–ส่งออก

โดยเราสามารถช่วยกันอนุรักษ์เต่าได้ เริ่มต้นง่ายๆ อย่าง ลดการใช้ถุงพลาสติก, ทิ้งขยะพลาสติกให้เป็นที่ ไม่ทิ้งลงบนชายหาด, ช่วยกันเก็บขยะที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและมนุษย์อย่าง เศษแก้ว

ที่มา : PPTV
ภาพจาก : pixabay