อยากขอสินเชื่อซื้อบ้านในไทยจากต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร ??

อยากขอสินเชื่อซื้อบ้านในไทยจากต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร ??

ทุกวันนี้มีคนไทยหลายท่านที่ไปทำงานต่างประเทศ และอยากมีบ้านในไทยไว้สำหรับการพักผ่อน พักร้อน หรือไว้สำหรับเกษียณกลับบ้านอยู่ไทย แล้วจะทำอย่างไรให้มีบ้านเป็นของตัวเองและเป็นชื่อตัวเองได้ ธนาคารไหนที่ให้แหล่งสินเชื่อคนไทยในต่างประเทศบ้าง

ธนาคารที่ให้สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่รู้จักกัน ในนาม ธอส.  ได้เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศมีอสังหาริมทรัพย์ในไทย โดยใช้หลักฐานรายได้จากต่างประเทศ และไม่ต้องมีผู้กู้ร่วมที่ไทย นอกจากนั้นยังดำเนินเรื่องได้จากต่างประเทศอีกด้วย 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง

  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • เป็นคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ 
  • เป็นคนไทยในต่างประเทศที่มีรายได้จากคู่สมรสซึ่งเป็นคนต่างชาติ 

วงเงินการให้สินเชื่อ

  • สูงสุดอยู่ที่ 95%*

อัตราดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ ขอที่ไหน

โดยผู้ที่สนใจ ติดต่อทาง ซัน เกทเวย์