ดอกเบี้ยบ้าน ธอส. ปี 2566

ดอกเบี้ยธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีการปรับดอกเบี้ยขึ้น เมื่อวานที่ 10 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา

โดยอัตราดอกเบี้ยตาม MRR ณ ปัจจุบัน ของ ธนาคารคือ 6.650% ตามประกาศอ้างอิงของธนคาร  

สำหรับคนไทยในต่างปรเทศอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เท่าไหร่ ?

อัตราดอกเบี้ยบ้านสินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ

  • ปีที่ 1 – 2 = MRR – 2.60% ต่อปี
  • ปีที่ 3 = MRR – 2.00% ต่อปี
  • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 0.50%
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.47%
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิงตามประกาศของธนาคาร

* ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาครไม่เหมือนกันอาจจะมีการปรับขึ้น ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อควรศึกษารายละเอียดก่อนการตัดใจ