ต่างชาติ ซื้อคอนโด ในไทย 5 จังหวัด

ต่างชาติซื้อคอนโดในไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงค์ชาติได้เปิดเผยว่า ต่างชาติสนใจซื้อคอนโด ฯ ในไทย เติบโตขึ้น

ชาวต่างชาติที่ซื้อมากที่สุด

 • จีน
 • รัสเซีย
 • สหรัฐอเมริกา
 • สหราชอาณาจักร
ต่างชาติซื้อคอนโดในไทย
สัดส่วนการซื้อ

ทำไมชาวต่างชาติถึงซื้อคอนโดในไทย

 • โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมดี
 • อยู่อาศัยตามฤดูกาล เช่น การมาพักร้อนในไทยในช่วงฤดูหนาวของต่างประเทศ
 • สามารถทำกำไรได้ จากการให้เช่า
 • สำหรับเกษียณ หรืออยู่อาศัยสำหรับกลุ่มที่ทำงานในไทย

จังหวัดยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ

 • กรุงเทพ
 • ชลบุรี
 • สมุทรปราการ
 • ภูเก็ต
 • เชียงใหม่

การเป็นเจ้าของคอนโดสำหรับชาวต่างชาติ

 • ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดได้ไม่เกิน 49%  ของพื้นที่ขายทั้งหมดของอาคาร
 • ชาวต่างชาติที่ไม่ได้พำนักถาวรในไทย ต้องแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงินที่นำมาซื้อคอนโด ต่อเจ้าหน้าที่กรรมที่ดิน

อ้างอิง : PPTV