บรรยากาศการเซ็นสัญญาของคุณสุมาลี

บรรยากาศการเซ็นสัญญาของคุณสุมาลี

ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าคนไทยในสิงคโปร์ด้วยนะคะ ที่เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว