ธอส. จัดงาน Outsource Day & Outsource Awards 2017

ธอส. จัดงาน Outsource Day & Outsource Awards 2017

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานงาน Outsource Day & Outsource Awards 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารธนาคารและกลุ่มบริษัทคู่ค้า คู่ความร่วมมือของธนาคาร รวมถึงมอบรางวัลบริษัทที่มีผลงานดีเด่นอันดับ 1 และ 2 จำนวน 22 รางวัล มอบบัตรขอบคุณให้กับบริษัท 11 กลุ่มธุรกิจที่ร่วมกับ ธอส. “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โพธาลัย เลเซอร์ ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560