การเคหะฯ จัดโปรฯ “ลด แลก แจก แถม” มอบความสุขรับปีใหม่

การเคหะฯ จัดโปรฯ “ลด แลก แจก แถม” มอบความสุขรับปีใหม่

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย
การเคหะแห่งชาติได้สนองตอบนโยบายของ พม. ด้วยกิจกรรม “ลด แลก แจก แถม” เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย
– ลด ลดดอกเบี้ย เฉพาะเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ให้กับลูกค้าใหม่ที่เช่าซื้อที่อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.5% ส่วนลูกค้าเก่าที่ค้างชำระหนี้ค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ จะได้รับส่วนลดค่าปรับ 80%
– แลก บ้านแลกบ้าน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561เป็นต้นไป โดยจะต้องเป็นลูกค้าที่มีสัญญาจอง/สัญญาจะซื้อจะขายกับการเคหะแห่งชาติในโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ และส่งมอบโครงการแล้ว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายครอบครัว รวมถึงลูกค้าที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน
– แจก แจกแบบบ้านผู้สูงอายุฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ แบบบ้านงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) และแบบบ้านงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ซึ่งแบบบ้านดังกล่าวได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นแบบก่อสร้างกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ทันที โดยสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านได้ในเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th
– แถม แถมพิเศษเฉพาะลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ในทุกโครงการ พร้อมรับของที่ระลึกจากการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งแถมฟรี C Internet อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps. รับชมโทรทัศน์และความบันเทิงอื่น ๆ ผ่านบริการ C nema ระยะเวลา 3 เดือน (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)