จูน วัฒนพงษ์ คนไทยในญี่ปุ่น

จูน วัฒนพงษ์ คนไทยในญี่ปุ่น

บรรยากาศการเซ็นในไทยของคุณจูน วัฒนพงษ์
คนไทยในญี่ปุ่น มาทำธุรกรรมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ