ธอส. มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

ธอส. มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร ร่วมกิจกรรม มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา ศูนย์เยาวชน ผู้นำชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรม ซึ่งธนาคารได้มอบของขวัญวันเด็ก อาทิ กระเป๋า ชุดเครื่องเขียน และ สมุดรักษ์โลกจากโครงการ “สมุดนี้พี่ให้น้อง” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของธนาคารที่เกิดจากการรวบรวมกระดาษที่ใช้งานแล้วของพนักงานธนาคารนำไปย่อยสลายและผลิตเป็นสมุดเรียน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มอบเงินสนับสนุนให้กับ “โครงการปันฝัน ปันยิ้ม” เพื่อช่วยเหลือค่าผ่าตัดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 640,000 บาท กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561