ขอแสดงความยินดีกับคุณ เยาวมาลย์ คนไทยในนอร์เวย์

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เยาวมาลย์ คนไทยในนอร์เวย์

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เยาวมาลย์ คนไทยในนอร์เวย์ ด้วยนะคะ ที่เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอให้คุณลูกค้ามีความสุขกับบ้านหลังใหม่นะคะ