ครม. อนุมัติโครงการ “บ้านคนไทย” เริ่มต้น 3.5 แสนบาท พร้อมสินเชื่อ 4 พันล้านบาท

ครม. อนุมัติโครงการ “บ้านคนไทย” เริ่มต้น 3.5 แสนบาท พร้อมสินเชื่อ 4 พันล้านบาท

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

หลังจากภาครัฐมีแผนจะดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการ “บ้านคนไทย” ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่รวมกว่า 317 ไร่ จำนวน 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาค โดยมีราคาเริ่มต้น 350,000 บาท/ยูนิต ประกอบด้วยบ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุด8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาค
โครงการบ้านคนไทยหรือโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุระยะที่ 2 เป็นโครงการที่กระทรวงการคลังได้คัดเลือกที่ดินราชพัสดุที่มีความเหมาะสม และไม่เป็นที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน จำนวน 8 แปลง ครอบคลุม 4 ภาค เนื้อที่รวม 317-2-49.9 ไร่ เพื่อนำมาดำเนินโครงการ ได้แก่ 1. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 10 ไร่ 2. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6 ไร่ 3. อ.เมือง จ.อุดรธานี 23 ไร่ 4. อ.เมือง จ.นครพนม 29 ไร่ 5. อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 55 ไร่ 6. อ.เมือง จ.เชียงราย 3 ไร่ 7. อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 15 ไร่ และ 8. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 30 ไร่
เริ่มต้น 3.5 แสน กว่า 2.7 พันยูนิต
กระทรวงการคลังได้กำหนดรูปแบบการก่อสร้างโครงการบ้านคนไทยเป็นประเภทที่อยู่อาศัย 3 รูปแบบ ระดับราคา 350,000-700,000 บาท/ยูนิต รวม 2,757 ยูนิต ประกอบด้วย
1. บ้านแฝด พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
2. บ้านแถว พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
3. อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกิน 30% ของพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อโครงการ
เจาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอันดับแรก
กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง
2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/คน/เดือน
3. ประชาชนทั่วไป (ธนาคารไม่ต้องสนับสนุนดอกเบี้ย)
โดยจะพิจารณากลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 ก่อน เมื่อซัพพลายเหลือจึงพิจารณากลุ่มที่ 2 และ 3 ตามลำดับต่อไป
เตรียมสินเชื่อ 4 พันล้าน ผ่อนขั้นต่ำ 2 พันบาท/เดือน
กรอบวงเงินโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1-3 อยู่ที่ 3% ต่อปี หลังจากนั้น MLR-ไม่เกิน 1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ และ/หรือบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการตามแผนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP
2. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1-4 อยู่ที่ 2.75% ต่อปี หลังจากนั้น กรณีรายย่อย MRR-0.75% ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR-1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี หรือผ่อนเริ่มต้นประมาณ 2,000 บาท/เดือน และผ่อนปรนการกำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน (Debt Service Ratio: DSR) หรืออัตราส่วนภาระผ่อนชำระหนี้รวมต่อรายได้สุทธิรวม (Debt to Income Ratio: DTI) ตามที่ธนาคารกำหนด
อัพเดทอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน
ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน สามารถพิจารณาขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการในแต่ละพื้นที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมพัฒนาโครงการ โดยเงื่อนไขที่จะให้เอกชนเข้ามาประมูลโครงการคือ ต้องสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ มีคุณภาพ ให้ความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เหมือนชุมชนแออัด โดยการดำเนินโครงการบ้านคนไทยนอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรที่ดินราชพัสดุด้วย