ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุมาลี โพธิ์ลังกา คนไทยในสิงค์โปรด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุมาลี โพธิ์ลังกา คนไทยในสิงค์โปรด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุมาลี โพธิ์ลังกา คนไทยในสิงค์โปรด้วยนะคะ ได้เซ็นสัญญาบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว