ยินดีกับ คุณอภิญญา ศรีจันทึก คนไทยในเนเธอร์แลนด์ ด้วยนะคะ

ยินดีกับ คุณอภิญญา ศรีจันทึก คนไทยในเนเธอร์แลนด์ ด้วยนะคะ

บรรยากาศการเซ็นสัญญาของ คุณอภิญญา ศรีจันทึก คนไทยในเนเธอร์แลนด์ คะไ้ด้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อย
ยินดีกับบ้านหลังใหม่ด้วยนะคะ