ยินดีกับ คุณนรีกานต์ อุจิโนะ คนไทยในญี่ปุ่น ด้วยนะคะ

ยินดีกับ คุณนรีกานต์  อุจิโนะ คนไทยในญี่ปุ่น ด้วยนะคะ

บรรยากาศการเซ็นสัญญาของ คุณนรีกานต์ อุจิโนะ คนไทยในญี่ปุ่น ด้วยนะคะไ้ด้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อย