ขอแแสดงความยินดีกับคุณ ปัทมาวดี หิรัญบุตร คนไทยในออสเตรเลียด้วยนะคะ

ขอแแสดงความยินดีกับคุณ ปัทมาวดี หิรัญบุตร คนไทยในออสเตรเลียด้วยนะคะ

ขอแแสดงความยินดีกับคุณ ปัทมาวดี หิรัญบุตร คนไทยในออสเตรเลียด้วยนะคะ ได้เซ็นสัญญาที่ธนาคาร ธอส. ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ