ขอแสดงความยินดีกับ คุณใจวิจิตร วงเชษฐา คนไทยในสิงค์โปรด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณใจวิจิตร วงเชษฐา คนไทยในสิงค์โปรด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณใจวิจิตร วงเชษฐา คนไทยในสิงค์โปรด้วยนะคะ ได้เซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อบแล้ว