ขอแสดงความยินดีกับคุณ พิณญา หมื่นชัย คนไทยในเกาหลีด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พิณญา  หมื่นชัย คนไทยในเกาหลีด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พิณญา หมื่นชัย และครอบครัว ได้เซ็นสัญญาบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นคนไทยที่ทำงานในเกาหลีคะ