ธอส. Go Live ระบบ ERP & HR ยกระดับกระบวนการทำงานภายในสู่ดิจิทัล

ธอส. Go Live ระบบ ERP & HR ยกระดับกระบวนการทำงานภายในสู่ดิจิทัล

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส.) นำทีมผู้บริหาร และคณะทำงานเริ่มใช้งานจริง หรือ Go Live โครงการพัฒนาระบบ ERP & HR อย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในทั้งระบบบัญชี งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน รองรับการเติบโต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตามแผน Tranformation to Digital services กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ที่ทำการสภาสถาบันการเงินของรัฐ อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561