ขอแสดงความยินดีกับ คุณ วีระพล สุริวงศ์ คนไทยในสิงค์โปรด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ วีระพล สุริวงศ์ คนไทยในสิงค์โปรด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ วีระพล สุริวงศ์ คนไทยในสิงค์โปรด้วยนะคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว