จับตา 5 ทำเลแนวรถไฟฟ้า ราคาพุ่งขึ้นสูงสุด 173.7%

จับตา 5 ทำเลแนวรถไฟฟ้า ราคาพุ่งขึ้นสูงสุด 173.7%

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทำการศึกษาดัชนีแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม พบว่า ในปี 2560 ปรับเพิ่มขึ้นถึง 65.6% โดยทำเลที่มีการปรับเพิ่มมากที่สุดอยู่บริเวณแนวรถไฟฟ้า 5 สาย สูงสุดถึง 173.7%

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าฯ ปี 60 เพิ่ม 65.6%
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560 มีค่าดัชนีเท่ากับ 165.6 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 65.6% เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555 = 100) และปรับเพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 146.3 จุด ทั้งนี้ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา มีการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2556 คือ ปรับเพิ่มขึ้น 14.9% ส่วนในปี 2559 มีการปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ ปรับเพิ่มขึ้น 4.6%
สำหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 168.3 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 166.5 จุด และปรับเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 มีค่าดัชนีเท่ากับ 149.6 จุด ทั้งนี้ ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา มีการปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2559 คือ ปรับเพิ่มขึ้น 2.7% และช่วงเวลาที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ไตรมาส 1 ปี 2557 โดยปรับเพิ่มขึ้น 19%
5 ทำเล ราคาที่ดินปรับตัวสูงสุด
ทำเลตามแนวเส้นรถไฟฟ้าที่มีการปรับราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก (ไตรมาส 4 ปี 2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555) มีดังนี้
1. รถไฟฟ้าสาย MRT มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด 173.7% หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 29% ต่อปี
2. รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 169.5% หรือเฉลี่ย 28.2% ต่อปี
3. รถไฟฟ้าสายสีทอง ช่วงธนบุรี-ประชาธิปก มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 148.9% หรือเฉลี่ย 24.8% ต่อปี
4. รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 148.1% เฉลี่ย 24.7% ต่อปี
5. รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-ม.ธรรมศาสตร์รังสิต มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 144.3% หรือเฉลี่ย 24.1% ต่อปี
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 มีอยู่ 2 ปัจจัยคือ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ที่ทำให้ราคาที่ดินราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 22.8% และแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตั้งแต่การเริ่มโครงการ การก่อสร้าง หรือการเปิดให้บริการ ที่มีส่วนผลักดันให้ราคาที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 24.6%