ขอแสดงความยินดีกับ คุณพัชราภรณ์ วิลสัน คนไทยในอเมริกาด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพัชราภรณ์ วิลสัน คนไทยในอเมริกาด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพัชราภรณ์ วิลสัน คนไทยในอเมริกาด้วยนะคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว