ขอแสดงความยินดีกับคุณ กันยา กิจติกรณ์เทวิน ลูกค้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กันยา กิจติกรณ์เทวิน ลูกค้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กันยา กิจติกรณ์เทวิน ลูกค้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อย