อสังหาฯ เติบโตสูงสุด หนุนเศรษฐกิจฐานราก

อสังหาฯ เติบโตสูงสุด หนุนเศรษฐกิจฐานราก

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้เปิดเผยถึงดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยในเดือนมกราคม 2561 พบว่า ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน อยู่ที่ระดับ 113.7 สูงขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อยจาก 11.9% ในเดือนธันวาคม 2560 สาขาบริการสำคัญ เช่น ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง การขายปลีก มีการขยายตัวในอัตราที่ดี คาดว่าภาคบริการจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2561
สาขาอสังหาฯ เติบโตสูงสุด
เมื่อพิจารณาภาคบริการในรายสาขาจะพบว่าขยายตัวเกือบทุกสาขา โดยสาขาที่ขยายตัวเร่งขึ้น ประกอบด้วย 4 สาขา คือ การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และการศึกษา ส่วนสาขาที่ยังคงขยายตัวแต่ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ประกอบด้วย 7 สาขา คือ การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ และศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ สำหรับสาขาที่หดตัวมีเพียง 2 สาขา คือ กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน และกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
ดูทำเลโครงการที่อยู่อาศัยดีๆ ได้ที่นี้
ความเคลื่อนไหวในภาคบริการที่น่าสนใจในเดือนมกราคม 2561 ได้แก่
– สาขาอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นสาขาที่เติบโตสูงสุดที่ 24%
– สาขาก่อสร้างเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.9% โดยเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลในธุรกิจก่อสร้างมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าการจ้างงานจะหดตัวก็ตาม
– สาขาการศึกษาขยายตัวถึง 22% มีการจ้างงานมากขึ้น แต่ว่าทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลจะไปกระจุกตัวอยู่ที่การศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่ใช่การศึกษา mainstream (การเรียนเต็มเวลา)
แนวโน้มทั้งปี อสังหาฯ ขยายตัวตามเศรษฐกิจ
แนวโน้มภาวะการค้าภาคบริการในปี 2561 คาดว่า ภาคบริการจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ สำหรับสาขาบริการที่มีศักยภาพ และแนวโน้มขยายตัวได้ดี ได้แก่ สาขาอสังหาริมทรัพย์ สาขาบริการทางการเงิน สาขาสุขภาพ สาขาขายส่งและการขายปลีก และสาขาก่อสร้าง โดยสาขาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มขยายตัวตามเศรษฐกิจของประเทศ และสาขาสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวที่ดีตามกระแส Medical Tourism ซึ่งคาดว่าในระยะต่อไปจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มนักลงทุนมากขึ้น ทั้งในแง่ของการลงทุนและการทำการตลาดด้านสุขภาพ ในขณะที่สาขาก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ยังมีแผนการลงทุนใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ายังคงต้องติดตามเพิ่มเติมเรื่องการจ้างงาน แม้ว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ได้รับชี้ว่า การจ้างงานในภาคบริการขยายตัวประมาณ 8.3% ในเดือนมกราคม ถือว่าน่าพอใจ แต่หากขยายตัวได้มากกว่านี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเข้มแข็งต่อไป