ธอส.คว้ารางวัล”THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018″

ธอส.คว้ารางวัล"THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018"

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018” ประเภท “DIGITAL BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD” รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลดีเด่นแห่งปี ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทยที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจ มีหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปรับกลยุทธ์องค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ