ขอแสดงความยินดีกับคุณเนติญา ธวัชชัย ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณเนติญา ธวัชชัย ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณเนติญา ธวัชชัย ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว