ขอแสดงความยินดีกับคุณ ณรุ่งณพรรณ มุระ ลูกค้าจากประเทศ ออสเตรีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ณรุ่งณพรรณ มุระ ลูกค้าจากประเทศ ออสเตรีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณรุ่งณพรรณ มุระ ลูกค้าจากประเทศ ออสเตรีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว