ขอแสดงความยินดีกับคุณ เชิดชัย แสงจัทรา ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เชิดชัย  แสงจัทรา ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เชิดชัย แสงจัทรา ลูกค้าจากประเทศอเมริกาด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว #ลูกค้าท่านใดอยากมีบ้านในไทยปรึกษาเราได้นะคะ