ขอแสดงความยินดีกับคุณ กันยา บุญปลื้ม ลูกค้าจากประเทศนอรเวย์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กันยา บุญปลื้ม  ลูกค้าจากประเทศนอรเวย์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กันยา บุญปลื้ม ลูกค้าจากประเทศนอรเวย์ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว