รัฐเดินหน้าเก็บภาษีลาภลอย บ้านที่ดินใกล้รถไฟฟ้า-ทางด่วน

รัฐเดินหน้าเก็บภาษีลาภลอย บ้านที่ดินใกล้รถไฟฟ้า-ทางด่วน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

จากที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เดินหน้าจะจัดเก็บภาษีลาภลอย หรือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ…. มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ล่าสุดมีความคืบหน้าโดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สศค. ได้ประชุมร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว และเตรียมจะยื่นเสนอต่อกระทรวงการคลังในเดือนมีนาคมนี้ ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยสาระสำคัญคือจะเก็บส่วนต่างของมูลค่าที่ดิน หรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ตามแนวโครงการรถไฟฟ้าและทางด่วน
โครงการรถไฟฟ้าเปิดช่องมูลค่าที่ดิน-บ้านเพิ่ม
จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐ ซึ่งหากนับเฉพาะกรุงเทพฯ จะมีรถไฟฟ้าถึง 11 สาย ล่าสุดคือสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) ทำให้รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีเส้นทางรวมกันทั้งหมดถึง 480 กิโลเมตร มากกว่าเส้นทางในกรุงลอนดอนที่มีเพียงกว่า 200 กิโลเมตรเท่านั้น รวมถึงโครงการรถไฟฟ้ารางเบาใน จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.ภูเก็ต รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ทำให้มีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและห้องชุดที่มีราคาเพิ่มขึ้น ทาง สศค. จึงเห็นควรที่จะจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากดังกล่าว เช่นเดียวกับในต่างประเทศ อาทิ ประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง
จ่ายไม่เกิน 5% รัศมี 2.5-5 กิโลเมตร
ร่าง พ.ร.บ. ภาษีลาภลอย จะจัดเก็บภาษีจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือห้องชุด ที่ขายและมีรายได้จากมูลค่าที่ดินหรือทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นการขายทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หรือห้องชุดที่รอการขาย แบ่งเป็น
1. พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รัศมี 2.5 กิโลเมตร
2. พื้นที่รอบท่าเรือ รัศมี 5 กิโลเมตร
3. พื้นที่รอบทางด่วน ทางพิเศษ รัศมี 2.5 กิโลเมตร
4. พื้นที่รอบสนามบิน จากแนวเขตห้ามก่อสร้างของสนามบิน รัศมี 5 กิโลเมตร
กำหนดเพดานอัตราภาษีไม่เกิน 5% ของฐานภาษี โดยคำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างถึงวันซื้อขายเมื่อโครงการพัฒนาแล้วเสร็จ และยกเว้นการจัดเก็บภาษี กรณีที่ดินที่อยู่อาศัย และที่ดินทำเกษตรกรรม
รวมประกาศโครงการบ้านและคอนโดฯ ใกล้รถไฟฟ้า
ทั้งนี้ ภาษีลาภลอยจะจัดเก็บเฉพาะทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลังกับโครงการที่ลงทุนมาแล้ว และจะเก็บภาษีเฉพาะตอนที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือเท่านั้น แต่ถ้าเจ้าของไม่มีการขายหรือเปลี่ยนมือก็ไม่ต้องเสียภาษี
อย่างไรก็ตาม จากการเก็บภาษีดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยเร่งให้ที่ดิน โดยเฉพาะที่ดินในทำเลศักยภาพที่รถไฟฟ้าพาดผ่านมีการเปลี่ยนมือเร็วขึ้น และในท้ายที่สุดผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อาจผลักภาระไปสู่ผู้บริโภคในการเพิ่มราคาขายทำให้โครงการติดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐมีราคาสูงขึ้นไปอีกในอนาคต