ขอแสดงความยินดีกับคุณ เสนอ ใจกาศ ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เสนอ ใจกาศ ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เสนอ ใจกาศ ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยินดีกับบ้านหลังใหม่ด้วยนะคะ