พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ระหว่าง ธอส. กับองค์การสะพาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ระหว่าง ธอส. กับองค์การสะพาน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

วันนี้ (วันที่ 12 มีนาคม 2561) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ องค์การสะพานปลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) โดยมีคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ลงนามร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมสักขีพยานคุณรสา กาญจสาย ผอ.กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 และ รษก. ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สรค. ซึ่งโครงการฯ นี้ เกิดขึ้นจากที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ในรูปแบบการจับคู่รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นพี่เลี้ยงกับรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นน้องเลี้ยง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้ ธอส. เป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรสะพานปลา ทั้งนี้ ได้มีการประชุมกำหนดการแผนงานร่วมกัน ระบุประเด็นที่จะปรับปรุงแก้ไข แนวทางรูปแบบ รวมทั้งกิจกรรมเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 สำนักกรรมการผู้จัดการ