ขอแสดงความยินดีกับคุณสมาพร บรรณารักษ์ ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณสมาพร บรรณารักษ์ ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สมาพร บรรณารักษ์ ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ