ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธนภัคค์ เพิ่มสมบูรณ์ ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธนภัคค์ เพิ่มสมบูรณ์ ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธนภัคค์ เพิ่มสมบูรณ์ ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ