ขอแสดงความยินดีกับคุณ จิรวรรณ อจลปราการ ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จิรวรรณ อจลปราการ  ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จิรวรรณ อจลปราการ ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว