ขอแสดงความยินดีกับคุณ นิภา เหมือนโพธิ์ทอง ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ นิภา เหมือนโพธิ์ทอง ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ นิภา เหมือนโพธิ์ทอง ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว