พิธีส่งมอบบ้านใน”โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย” ประจำปี 2560

พิธีส่งมอบบ้านใน"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย" ประจำปี 2560

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 คุณศรินทิพย์ ชนะภัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2 พร้อมด้วยผู้จัดการเขต สำนักงานเขตหาดใหญ่ ผู้จัดการสาขาย่อยปัตตานี และพนักงานธนาคาร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านใน”โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย” ประจำปี 2560 ณ พื้นที่ในชุมชนบ้านบือติง(ตันหยง) และชุมชนบ้านสะบารัง จังหวัดปัตตานี โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้สูงอายุและชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือ ทั้ง 20 ครัวเรือน รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการถือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมด้านที่อยู่อาศัยของธนาคารได้เป็นอย่างดีตามนโยบายพันธกิจของธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน”