ขอแสดงความยินดีกับคุณ เปรมยุดา อูเลเซน ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เปรมยุดา อูเลเซน ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เปรมยุดา อูเลเซน ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว