ขอแสดงความยินดีกับคุณ วันวิสา ภูรีเลิศวาณิชย์ ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วันวิสา ภูรีเลิศวาณิชย์ ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วันวิสา ภูรีเลิศวาณิชย์ ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยแล้ว