ขอแสดงความยินดีกับคุณกันยา บุญปลื้ม ลูกค้าจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณกันยา บุญปลื้ม ลูกค้าจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณกันยา บุญปลื้ม ลูกค้าจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว