ธอส.รวมลงนาม MOU ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการเปน Big Data รัฐวิสาห

ธอส.รวมลงนาม MOU ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการเปน Big Data รัฐวิสาห

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ (วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น Big Data ของรัฐวิสาหกิจ ระหว่าง รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ จำนวน 9 แห่ง รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ดูแลการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา จำนวน 4 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธี ซึ่งการลงนามครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลรัฐวิสาหกิจที่เป็นรูปธรรม โดยมีการนำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และมีการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะห์เพื่อประกอบการวางนโยบาย และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง