ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธีระพล แสนสีหา ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธีระพล แสนสีหา ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธีระพล แสนสีหา ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว