ธอส.รับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน

ธอส.รับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้คุณสุดจิตตรา คำดี ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร และรษก.ผอ.ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 65 โดยมี พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน ทั้งนี้ ธอส.ได้ให้การสนับสนุนสร้างอาคารเรียนให้แก่ ร.ร.ตชด.ในหลายจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ธนาคารได้จัดทำโครงการ ธอส.เพื่อร.ร.ตชด.เพื่อสนับสนุน ร.ร.ตชด.ในหลากหลายด้าน ได้แก่ สร้างอาคารเรียน ให้ 4 ร.ร.ใน 4 ภูมิภาค / ปรับปรุงสถานพยาบาลใน ร.ร. / สร้างซ่อมบ้านให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดี จำนวน 40 หลัง / โครงการพัฒนาครู ร.ร.ตชด./โครงการธอส.เปิดโลกทัศน์เพื่อน้อง และ มอบทุนการศึกษานักเรียน 80 ทุน / โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อ ร.ร.ตชด. เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการ CSR after Process ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย และด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ที่สามารถมีส่วนช่วยสร้างเสริมเติมต่อและลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม