ขอแสดงความยินดีกับคุณ จิรสุดา บำรุงถิ่น ลูกค้าจากประเทศเคนย่า ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จิรสุดา บำรุงถิ่น ลูกค้าจากประเทศเคนย่า ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จิรสุดา บำรุงถิ่น ลูกค้าจากประเทศเคนย่า ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว