ธอส.จัดงาน Developer Day 2018 : ธอส.พบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2561

ธอส.จัดงาน Developer Day 2018 : ธอส.พบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2561

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

(วันที่ 4 มิถุนายน 2561) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ประธานในงาน “ธอส.พบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด Home for All : All for Home : We Stand for Home”โดยมีผู้บริหารและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำกว่า 100 แห่ง เข้าร่วมงาน วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ธอส.รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังเสียงจากผู้ประกอบการอสังหาฯ : Voice of Developer ซึ่งเป็นพันธมิตรดำเนินธุรกิจกับ ธอส. มายาวนาน เสียงตอบรับดังกล่าวจะช่วยให้ ธอส. สามารถพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุค 4.0 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม SO Sofitel Bangkok